អត្ថបទ

គ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

គ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការរស់នៅជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ អាចមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយគ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬដៃគូស្នេហា។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាប្រចាំ និងបើកចំហ មិនថាក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយ សំខាន់ដើម្បី គាំទ្រលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។
អាន​បន្ថែម
អាច​ប៉ះពាល់​អារម្មណ៍ តែអ្នក​​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាតាម​វិធីនេះ

អាច​ប៉ះពាល់​អារម្មណ៍ តែអ្នក​​ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ត្រូវចេះដោះស្រាយបញ្ហាតាម​វិធីនេះ

ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ មិន​ត្រឹម​តែ​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​រាង​កាយ​របស់​យើងទេ ជំងឺនេះក៏​ធ្វើ​ឲ្យ​ប៉ះពាល់​ដល់​ផ្លូវ​អារម្មណ៍​​​​ដែរ។ យុវវ័យ​ដែល​មាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ អាច​មានការ​​ព្រួយ​បារម្ភ​ពី​បញ្ហា​ប្រឈម​ប្រចាំ​ថ្ងៃ ក្នុង​ការ​គ្រប់​គ្រង​ស្ថានភាព​ជំងឺ​របស់​ខ្លួន និង​អនាគត។ ក្នុង​នាម​ជា​មនុស្ស​ធំ​ម្នាក់​ ជា​ពេល​សំខាន់​មួយ​ដែល​យើង​ត្រូវ​​​រៀន​ពី​វិធី​សាស្ត្រ​ឯករាជ្យ​ម្ចាស់​ការ​ដោយ​ខ្លួន​ឯង ចេញ​ពី​ឪពុក​ម្ដាយ និង​រៀប​ផែន​ការ​ជីវិត​បន្ទាប់ ដូច​ជា​ការ​សិក្សា​នៅ​សាកលវិទ្យាល័យ ការងារ ឬ ចាប់​ផ្ដើម​បង្កើត​គ្រួសារ​​ដោយ​ខ្លួនឯង។
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ជាអ្វី?

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

ការចុះជាតិស្ករ និង ការឡើងជាតិស្ករ

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះក្នុងការហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org