អត្ថបទ

គ្នាយើងណាខ្លះដឹងថាអ្វីទៅ​ជា​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១?

គ្នាយើងណាខ្លះដឹងថាអ្វីទៅ​ជា​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១?

ជំងឺទឹកនោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ គឺ​ជា​ជំងឺ​​ប៉ះពាល់​ដល់​វិធី​ដែល​រាង​កាយ​យើង​ប្រើ​ប្រាស់​ជាតិ​គ្លុយកូស។​ គ្លុយកូស​​ជា​ស្ករ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ជា​ប្រភព​ផ្ដល់​ថាមពល​ចំពោះ​រាង​កាយ។ រាង​កាយ​យើង​ត្រូវ​ការ​ជាតិ​ស្ករដើម្បី​ដំណើរការ។
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

ការចុះជាតិស្ករ និង ការឡើងជាតិស្ករ

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះក្នុងការហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការលើកទឹកចិត្ត

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org