អត្ថបទ

គ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

គ្រួសារ និងទំនាក់ទំនងជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ផ្តល់ការស្រលាញ់ និង ផ្គត់ផ្គង់ដល់សមាជិកគ្រួសារដែលមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ (T1D) អាចមានឥទ្ធិពលលើទំនាក់ទំនង ក្នុងរង្វង់គ្រួសារ មិត្តភ័ក្តិ ឬដៃគូស្នេហា។ ការប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នាជាប្រចាំ និងបើកចំហ មិនថាក្នុងទំនាក់ទំនងណាមួយ សំខាន់ដើម្បី គាំទ្រលើកទឹកចិត្តគ្នាទៅវិញទៅមក។
អាន​បន្ថែម
ប៉ាម៉ាក់​អាច​ជួយ​​កូន​មាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ និង​ដោះស្រាយ​ភាព​តានតឹងយ៉ាងម៉េច?

ប៉ាម៉ាក់​អាច​ជួយ​​កូន​មាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ និង​ដោះស្រាយ​ភាព​តានតឹងយ៉ាងម៉េច?

នៅ​ពេលធ្វើ​រោគវិនិច្ឆ័យ​ឃើញ​ថា​កូនយើង​មាន​ជំងឺទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ១ ពិត​ណាស់​ប៉ាម៉ាក់​​អាច​នឹង​មាន​អារម្មណ៍​ប៉ះទង្គិច​ផ្លូវ​ចិត្ត​ខ្លាំង ហើយ​និងត្រូវ​​ចាប់​ផ្ដើម​តស៊ូ​ខ្លាំង​ជាមួយ​កូន​យើង​​ក្នុង​ជីវិត។ ពេល​ដឹង​ថា​កូន​​​មាន​ជំងឺ​នេះ យើង​ក៏​​ដឹងពី​ផល​វិបាក​ដ៏​ធ្ងន់ធ្ងររបស់​ជំងឺ​ចំពោះ​គុណភាព​ជីវិត ​អាយុ​ជីវិត និង​ទម្លាប់​ប្រចាំ​ថ្ងៃ​របស់​កូនៗ​ដែរ​។ បន្តិច​ម្ដងៗ​ប៉ាម៉ាក់​​​នឹង​ចាប់​អារម្មណ៍​ដឹងថា​ជំងឺ​នេះ​មួយ​នេះ​បាន​ផ្ដល់​វិបាក​អ្វី​ខ្លះ​ដល់​ក្រុម​គ្រួសារ។​
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org