អត្ថបទ

ប៉ាម៉ាក់មានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ បើកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកូនចុះទាបគួរធ្វើម៉េច?

ប៉ាម៉ាក់មានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ បើកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកូនចុះទាបគួរធ្វើម៉េច?

បញ្ហា​ធ្លាក់​ចុះ​ជាតិ​ស្ករ​ខ្លាំង​កើត​មាន​នៅ​ពេល​ដែល​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​នៅ​ក្នុង​ឈាម​​របស់​កូន​យើង​ធ្លាក់​ចុះ​ទាប​នៅ​ក្រោម៤០​មិល្លីក្រាម/ដេស៊ីលីត្រ ឬ២,២​មិល្លីម៉ូល​/លីត្រ ​​(40mg/dl ឬ2.2 mmol/l)។ បញ្ហាធ្លាក់ចុះ​ជាតិ​ស្ករ​ខ្លាំង​ក្នុង​ឈាម គឺ​កើត​មាន​ជា​រឿយៗ និង​ស្ទើរ​តែ​កើត​មាន​គ្រប់​ចំពោះ​​អ្នក​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ទាំង​អស់​ទៅ​ហើយ​។
អាន​បន្ថែម
ប៉ាម៉ាក់ត្រូវធ្វើម៉េច បើកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកូនឡើង​ខ្ពស់?

ប៉ាម៉ាក់ត្រូវធ្វើម៉េច បើកម្រិតជាតិស្ករក្នុងឈាមកូនឡើង​ខ្ពស់?

បញ្ហា​ឡើង​ជាតិ​ស្ករ​នៅ​ក្នុង​ឈាម គឺ​កើត​មាន​ឡើង​នៅ​ពេល​ដែល​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​​​ក្នុង​ឈាម​កូន​យើង​កើន​ឡើង​ខ្ពស់​ពេក និង​កើន​លើស​ពី​២៥០ មិល្លីក្រាម/ដេស៊ីលីត្រ ឬ ១៤មិល្លីម៉ូល/លីត្រ។
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការលើកទឹកចិត្ត

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org