អត្ថបទ

អាំងស៊ុយលីនជាអ្វី ហើយ​​មាន​​ប្រភេទអ្វីខ្លះ​?

អាំងស៊ុយលីនជាអ្វី ហើយ​​មាន​​ប្រភេទអ្វីខ្លះ​?

អាំងស៊ុយលីន ​គឺ​ជា​អ័រម៉ូន​ដែល​ជួយ​ឱ្យ​ជាតិ​គ្លុយកូស (​ស្ករ​មួយ​ប្រភេទ​ក្នុង​ឈាម) ចូល​ទៅ​ក្នុង​កោសិកា​នៃ​រាងកាយ​​ដើម្បី​បម្លែង និង​​បង្កើត​ថាមពល។ រាងកាយ​របស់កូន​​ដែល​មាន​ជំងឺ​ទឹកនោមផ្អែម​ប្រភេទ១ មិន​ផលិត​អាំងស៊ុយលីន​ទេ។ ដូច្នេះ​កូន​យើង​ត្រូវ​ការ​ចាក់​អាំងស៊ុយលីន​រាល់​ថ្ងៃ។
អាន​បន្ថែម
អ្នកមានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ គួរដឹងវិធីប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់អាំងស៊ុយលីន

អ្នកមានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ គួរដឹងវិធីប្រើប្រាស់ និងទុកដាក់អាំងស៊ុយលីន

អាំងស៊ុយលីន​ថ្មី​ដែល​មិន​ទាន់​ប្រើ​គួរ​រក្សា​ទុក​ក្នុង​ទូរ​ទឹកកក ឬ​ឆ្នាំង​ដី​រួច​កប់​ក្នុង​ខ្សាច់​សើម។ ចំណែក​ឯ​អាំងស៊ុយលីន​ដែល​កូនយើង​កំពុង​ប្រើ​អាច​រក្សា​ទុក​នៅ​ក្នុង​បន្ទប់​មិន​មាន​ពន្លឺ​ថ្ងៃ ហើយ​​មាន​សីតុណ្ហភាព​ក្រោម​៣០​អង្សា​សេ និង​អាច​រក្សា​ទុក​បាន​រហូត​ដល់​៣០​ថ្ងៃ។
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

ការជួសជាតិស្ករ

កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការលើកទឹកចិត្ត

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org