អត្ថបទ

កូវីដ​១៩ និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

កូវីដ​១៩ និងជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

អ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ មិនបានធ្វើអោយមានការប្រឈម​ខ្ពស់​នឹង​ការ​ឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ជាងគេនោះទេ។ ផ្អែកលើការស្រាវជ្រាវវេជ្ជសាស្ត្រនាពេលបច្ចុប្បន្ន មិនទាន់មានភស្តុតាងណាដែលបង្ហាញថា អ្នកមាន​ជំងឺទឹកនោមប្រភេទ១ ​មានហានិភ័យខ្ពស់ក្នុងការឆ្លងជំងឺកូវីដ១៩ នោះទេ។
អាន​បន្ថែម
ប៉ាម៉ាក់ជួយកូនគ្រប់គ្រង់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ បែបណា​ពេល​កូន​​មិនស្រួល​ខ្លួន?

ប៉ាម៉ាក់ជួយកូនគ្រប់គ្រង់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ បែបណា​ពេល​កូន​​មិនស្រួល​ខ្លួន?

កុមារ​ដែល​មាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែមប្រភេទ១ អាច​នឹង​ឈឺ​ម្ដង​ម្កាល​ដូច​ក្មេង​ទូទៅ​ដែរ។ ​​ដោយ​សារ​តែ​ជំងឺ​ផ្សេងៗ​នេះ រាង​កាយ​របស់​កូន​យើង​អាច​បង្ក​ឲ្យ​កើត​ឡើង ឬ​ធ្លាក់​ចុះ​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម។ ដូចនេះ​ហើយ​ប៉ា​ម៉ាក់​ត្រូវ​ដឹង​ពី​ជំហាន​ការពារ​បន្ថែម​ដើម្បី​ជួយ​កូន​យើង​អាច​គ្រប់​គ្រង​កម្រិត​ជាតិ​ស្ករ​ក្នុង​ឈាម​បាន។
អាន​បន្ថែម

Explore more topics

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ ជាអ្វី?

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការលើកទឹកចិត្ត

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org