អត្ថបទ

ប៉ាម៉ាក់ឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាកូនមាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១?

ប៉ាម៉ាក់ឆ្ងល់ទេហេតុអ្វីបានជាកូនមាន​ជំងឺ​ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១?

ទឹក​នោម​ផ្អែម​ប្រភេទ​១ គឺ​ជា​ជំងឺ​​ប៉ះពាល់​ដល់​វិធី​ដែល​រាង​កាយ​ប្រើ​ប្រាស់​ជាតិ​គ្លុយកូស។ គ្លុយកូស​​ជា​ស្ករ​មួយ​ប្រភេទ​ដែល​ជា​ប្រភព​ផ្ដល់​ថាមពល​ដល់​រាង​កាយ​របស់កូនៗយើ​ង។ រាង​កាយ​កូន​​យើង​ត្រូវ​ការ​ជាតិ​ស្ករ (គ្លុយកូស)​​ដើម្បី​ដំណើរការ។
អាន​បន្ថែម

ស្វែងរកប្រធានបទផ្សេងទៀត

ការជួសជាតិស្ករ

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

កម្រិតជាតិស្ករទាប និង កម្រិតជាតិស្ករខ្ពស់

តំហែទាំសុខភាពពេលឈឺថ្កាត់

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះហាត់ប្រាណ

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ការលើកទឹកចិត្ត

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org