ផ្នែកវីដេអូ

អ្វីទៅជាជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១?

ស្វែងយល់ពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១

សិក្សាពីជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ រោគសញ្ញារបស់វា និង ផលប៉ះពាល់មកលើរូបរាងកាយ
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការជួសជាតិស្ករ

ហេតុអ្វីយើងត្រូវជួសជាតិស្ករ?

យល់ដឹងពីសារៈសំខាន់នៃការជោះជាតិស្ករដោយខ្លួនឯង
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

តើយើងជួសជាតិស្ករដោយរបៀបណា?

សូមមើលការបង្ហាញ ដើម្បីចេះជួសជាតិស្ករ
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការព្យាបាលដោយប្រើអាំងស៊ុយលីន

អាំងស៊ុយលីន ជាអ្វី?

មកដឹងពីប្រភេទផ្សេងៗនៃអាំងស៊ុយលីន គួរប្រើពេលណា​ និង ចាក់ដោយរបៀបណា?
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

របៀបចាក់អាំងស៊ុយលីនដប

សូមមើលការបង្ហាញ ដើម្បីចេះចាក់អាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអាំងស៊ុយលីនដប
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

របៀបចាក់អាំងស៊ុយលីនប៊ិច

សូមមើលការបង្ហាញ ពីរបៀបចាក់អាំងស៊ុយលីនដោយប្រើអាំងស៊ុយលីនប៊ិច
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការចុះជាតិស្ករ និង ការឡើងជាតិស្ករ

ការព្យាបាលពេលចុះជាតិស្ករ

មកដឹងពីសញ្ញានៃការចុះជាតិស្ករ និង របៀបព្យាបាល
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការព្យាបាលពេលជាតិស្ករឡើងខ្លាំង

មកដឹងពីរោគសញ្ញាពេលជាតិស្ករឡើងខ្លាំង និង របៀបព្យាបាល
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

អាហារូបត្ថម្ភ និង គន្លឹះសម្រាប់ធ្វើ លំហាត់ប្រាណ

ការអប់រំពីអាហារូបត្ថម្ភ (សារធាតុចិញ្ចឹម)

ដឹងពីសារជាតិ កាបូអ៊ីដ្រាត (ជាតិស្ករ) និង ការរៀបរយលើចំណីអាហារ
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការហាត់ប្រាណ

ទោះបីជារស់នៅជាមួយជំងឺទឹកនោមផ្អែម តែអ្នកនៅតែអាចហាត់ប្រាណ និង លេងកីឡាដូចគេ​ឯងដែរ តោះ យើងទៅរៀនពីការរៀបចំខ្លួនមុនពេលហាត់ប្រាណ
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ផលវិបាកនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ផលវិបាករបស់ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

កំរិតជាតិស្ករខ្ពស់ក្នុងរយៈពេលយូរនឹងធ្វើអោយមានការខូចខាតផ្នែកផ្សេងៗទៀតនៃរាងកាយ​ របស់អ្នក។ ផលវិបាកទាំងនោះអាចជៀសវាងបាន ប្រសិនបើអ្នកធ្វើការគ្រប់គ្រងជំងឺទឹកនោមផ្អែមបានល្អ។
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ការថែទាំភ្នែក និងជើង ផ្នែកទី១

ជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១អាចធ្វើអោយមានផលប៉ះពាល់មិនល្អទៅលើភ្នែកនិងជើងរបស់អ្នក តោះសូមរៀនពីរបៀបក្នុងការថែទាំភ្នែក និងជើងរបស់អ្នក
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ពេលទៅសាលារៀន

ពេលទៅសាលារៀន

នៅពេលដែលកុមារមានអារម្មណ៍ថាខុសគេ នោះវាមិនមែនជារឿងល្អទេ ហើយវាកាន់តែលំបាកថែមទៀតប្រសិនបើមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទទី១ នេះជាគន្លឹះ និង ដំបូន្មានអាចជួយឲ្យអ្នក លេងសប្បាយដូចមិត្តភក្តិផ្សេងទៀតដែរ
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ដំណើររឿងអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១

ជួបជាមួយអ្នកស្រី​ សុភា

ជួបជាមួយអ្នកស្រី​ សុភា ជាម្ដាយដែលមានកូនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម

ជួបជាមួយគន្ធីកា

ជួបជាមួយគន្ធីកា កុមារីវ័យ៩ឆ្នាំមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមប្រភេទ១ រស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
សូមមើលវីដេអូបន្ថែម
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9,Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org