Back


0
Created on By Hellotype2021Admin

Take the quizz on Insulin now! Hãy thực hiện các câu trắc nghiệm về insulin nhé !

1 / 7

7. Tôi nên làm gì khi đường huyết thường thường luôn thấp ?

2 / 7

6. Biến chứng thường gặp nhất của người đang điều trị insulin là

3 / 7

5. Người bị đái tháo đường típ 1 có thể ngưng điều trị insulin sau 2 tháng ?

4 / 7

4. Khi tôi đến trường học hay nơi làm việc, tôi bảo quản insulin đang sử dụng trong :

5 / 7

3. Tôi nên tiêm insulin ở vị trí nào ?

6 / 7

2. Insulin tác dụng ngắn thường được tiêm lúc:

7 / 7

1.Vì sao bệnh nhân đái tháo đường típ 1 cần tiêm insulin

Your score is

The average score is 0%

0%

A4D