ภารกิจของเรา :

เพื่อส่งเสริมกลุ่มผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยการสร้างแหล่งข้อมูลที่สามารถเข้าถึงได้เพื่อยกระดับการรักษาและคุณภาพชีวิต

มีการประมาณ*ว่ามีเยาวชนกว่า 10,000 คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้เยาวชนเหล่านี้เข้าใจโรคของตนเองและได้รับการศึกษาเกี่ยวกับวิธีการจัดการโรคที่ดีที่สุด เพื่อที่พวกเขาจะสามารถมีชีวิตรอดและเติบโตได้

มีหลายคนที่อาศัยอยู่ห่างจากโรงพยาบาลหลายร้อยกิโลเมตร และการไปหาแพทย์เฉพาะทางแต่ละครั้งนั้นส่งผลทั้งทางด้านการเงินและจิตใจอย่างมาก ดังนั้นการใช้วิธีให้ความรู้แบบดั้งเดิมผ่านแผ่นพับที่สถานพยาบาล ซึ่งถึงแม้ว่าจะทำด้วยความตั้งใจอย่างดี ก็ยังคงมีปัญหาในการเข้าถึงอยู่

อย่างไรก็ตามการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา และเยาวชนจำนวนมากก็สามารถเข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ด้วยโทรศัพท์และค่าบริการที่มีราคาถูกได้ ด้วยเหตุนี้การเข้าถึงข้อมูลดิจิทัลที่สะดวกในภาษาของตนเองจึงเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเข้าหาชุมชนโรคเบาหวานชนิดที่ 1

A4D ได้จัดตั้งโครงการใหม่ในชื่อ HelloType1 เพื่อให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในภาษาประจำประเทศต่าง ๆ จุดมุ่งหมายของเราคือการจัดตั้ง HelloType1 ใน 8 ประเทศภายในปี 2566 เพื่อช่วยชีวิตและส่งเสริมเยาวชนหลายหมื่นชีวิต

*การประมาณจากข้อมูล IDF_atlas_9th edition_2019 และข้อมูลภายในของ A4D

ศึกษา ส่วนร่วม สนับสนุน

 • ศึกษา

  HelloType1 ให้ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในรูปแบบที่ชัดเจนและส่งเสริมการมีส่วนร่วม เพื่อช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยและผู้ให้การดูแลในการพัฒนาความเข้าใจเกี่ยวกับโรคนี้

 • ส่วนร่วม

  HelloType1 สร้างชุมชนรวบรวมผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ให้มาพบกันผ่านสื่อสังคมออนไลน์ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมสำหรับการมีปฏิสัมพันธ์เชิงบวกที่ผู้คนสามารถมาช่วยกันเอาชนะอุปสรรคของพวกเขาได้

 • สนับสนุน

  HelloType1 จัดหาเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ใช้ชีวิตอยู่กับโรคของตนได้อย่างเต็มที่

HelloType1 จัดทำเนื้อหาต่าง ๆ อย่างไร

เนื้อหาของ HelloType1 ครอบคลุมแปดหัวข้อหลัก เนื้อหาของหัวข้อต่าง ๆ ถูกจัดทำขึ้นโดยใช้ข้อมูลจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น สมาพันธ์โรคเบาหวานนานาชาติ (IDF) และ สมาคมระหว่างประเทศเพื่อโรคเบาหวานเด็กและวัยรุ่น (ISPAD)

จากนั้นเนื้อหาเหล่านี้จะได้รับการตรวจทานและปรับปรุงโดยคณะทำงานซึ่งประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ (เช่น นักวิทยาต่อมไร้ท่อ นักโภชนาการ พยาบาลโรคเบาหวาน นักจิตวิทยา) และสมาชิกจากชุมชนโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลต่าง ๆ นั้นเหมาะสมกับบริบทท้องถิ่น

รู้จักผู้เชี่ยวชาญของเรา !

ข้อมูลทั้งหมดถูกจัดทำอย่างตั้งใจและเผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ HelloType1 และเพจเฟซบุ๊ก ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ง่ายทั้งทางโทรศัพท์หรือคอมพิวเตอร์ รายชื่อแหล่งข้อมูลและผู้ตรวจทานเนื้อหาจะอยู่ด้านล่างของบทความแต่ละเรื่อง

การสนับสนุน

พัฒนาโดยการสนับสนุนจาก :

 • คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

  คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กำลังเตรียมแพทย์บัณฑิตที่มีมาตรฐานสูงของความเป็นมืออาชีพและจริยธรรมเพื่อเรสซิเด้นท์เฉพาะทาง โดยผลิตงานวิจัยที่มีคุณค่าในการปรับปรุงสุขภาพและชีวิตของผู้คน คณะและนักศึกษาแพทย์มีบทบาทอย่างมากในการดัดแปลงและแปลเนื้อหาของ ‘ฮัลโหลไทพ์วัน’

 • สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก

  สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก

  คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (MDCU) มีบทบาทสำคัญในการช่วยเหลือชุมชนด้านการป้องกัน เตรียมพร้อมรับมือ และฟื้นฟูจากปัญหาสุขภาพและเหตุฉุกเฉิน ด้วยความมุ่งมั่นที่จะจัดการกับปัญหาด้านสุขภาพ สำนักบริหารวิชาการสุขภาพโลก (School of Global Health) จึงถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อเร่งความก้าวหน้าด้านการวิจัยและการเสริมสร้างศักยภาพ โดยร่วมมือกับสถาบัน เครือข่าย และองค์กรจากทุกภูมิภาคทั่วโลก

 • สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยฯ

  สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทยได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508 จุดโฟกัสหลักของสมาคม คือการศึกษาเกี่ยวกับการดูแลรักษาโรคเบาหวานสำหรับบุคลากรแพทย์และสาธารณสุข สนับสนุนการพัฒนาความรู้และนวัตกรรมใหม่ๆ และปรับปรุงการเข้าถึงการรักษาโรคเบาหวาน

โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Action4Diabetes ซึ่งเป็นมูลนิธิจดทะเบียนในสหราชอาณาจักรที่ช่วยชีวิตและส่งเสริมเยาวชนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในชุมชนขาดโอกาสทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

A4D
เรียนรู้เพิ่มเติม
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org