โครงการต่าง ๆ ของเราสำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1

 • โครงการสนับสนุนคลินิก

  โครงการสนับสนุนคลินิก

  เราร่วมมือกับโรงพยาบาลรัฐบาลในท้องถิ่นในการจัดหาอินซูลิน การทดสอบกลูโคสในเลือด การทดสอบ HbA1c และการสนับสนุนทางการแพทย์อื่น ๆ

 • ค่ายครอบครัวเบาหวาน

  ค่ายครอบครัวเบาหวาน

  เราสร้างประสบการณ์สร้างแรงบันดาลใจ ให้ความรู้ และสนุก ให้กับเยาวชนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และครอบครัวเพื่อพัฒนาการดูแลตนเองและการพึ่งพาตนเอง

 • HelloType1

  HelloType1

  แพลตฟอร์มออนไลน์ใหม่ที่ให้ข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และแนวทางการดูแลที่ดีที่สุดกับเยาวชนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และครอบครัวเป็นภาษาประจำประเทศ

 • ASPIRE – ทุนการศึกษา A4D

  ASPIRE – ทุนการศึกษา A4D

  เปลี่ยนแปลงชีวิตโดยการสนับสนุนการศึกษาและการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง

โครงการต่าง ๆ ของเราสำหรับบุคลากรทางการแพทย์

 • การสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพ

  การสร้างสมรรถนะด้านสุขภาพ

  เราพัฒนาการเข้าถึงการดูแลที่มีคุณภาพโดยการสนับสนุนแพทย์เฉพาะทางในโรงพยาบาลที่ได้รับงบประมาณน้อยและช่วยในการฝึกหัดการจัดการโรคเบาหวานชนิดที่ 1

คุณก็สามารถช่วยเราช่วยชีวิตและสนับสนุนได้ !

โดยเฉลี่ยแล้ว A4D ต้องใช้เงินประมาณ 17,000 บาทเพื่อจัดหายาช่วยชีวิตและสนับสนุนเด็กหนึ่งคนเป็นเวลาหนึ่งปี

บริจาควันนี้

หากต้องการรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการต่าง ๆ และความสำเร็จของ Action4Diabetes.org

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org