โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

fb

มกราคม 12th, 2023

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่ไตได้อย่างไร ?

โรคเบาหวานทำให้เกิดความเสียหายต่อไตของคุณเป็นระยะเวลานาน ทำให้ขับน้ำส่วนเกินและของเสียออกจากร่างกายได้ยากขึ้น ความเสียหายนี้เกิดจากระดับกลูโคสในเลือดสูงและความดันเลือดสูง เรียกว่าโรคไตเหตุเบาหวาน
ในระยะแรกผู้ที่เป็นโรคไตจะยังไม่มีอาการ แต่เมื่อเวลาผ่านไปอาจเกิดภาวะไตวายขึ้น เมื่อเกิดภาวะนี้ไตจะไม่สามารถทำงานได้ ทำให้ผู้ป่วยต้องฟอกไตเพื่อกำจัดของเสียออกจากเลือดแทนการทำงานปกติของไต ดังนั้นการตรวจคัดกรองโรคไตตั้งแต่เนิ่น ๆ จึงมีความสำคัญมาก เพื่อที่จะสามารถรักษาความเสียหายต่อไตได้

2. การตรวจโรคไตตั้งแต่เนิ่น ๆ

เนื่องจากโรคไตอาจยังไม่แสดงอาการในระยะแรก ๆ การตรวจคัดกรองประจำปีเพื่อประเมินโรคไตจึงมีความสำคัญมาก
การตรวจคัดกรองโรคไตทำได้โดยการวัดระดับแอลบูมินในปัสสาวะและระดับครีแอทินินในเลือดเพื่อประเมินสุขภาพของไต หากพบว่า 2 ค่านี้ผิดปกติ จะทำให้สามารถวินิจฉัยโรคได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ และให้การรักษาเพื่อชะลอการดำเนินโรคได้

หากโรคไตเป็นมากขึ้น คุณอาจมีอาการต่าง ๆ ได้ เช่น :
– บวมตามเท้า ข้อเท้า และมือ
– ปัสสาวะ (ฉี่) เป็นเลือด
– รู้สึกเหนื่อย
– หายใจไม่อิ่ม
– รู้สึกไม่สบาย

คุณอาจมีอาการเหล่านี้จากการที่ไตขับน้ำส่วนเกินและของเสียออกจากร่างกายได้ลำบาก แต่อาการเหล่านี้ก็อาจเกิดจากโรคอื่น ๆ ได้ ดังนั้นการปรึกษาแพทย์สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมและคำแนะนำจึงมีความสำคัญ

3. คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงของโรคไต

– รักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในช่วงเป้าหมายที่กำหนดไว้
– ควบคุมความดันเลือดไม่ให้สูง
– รับประทานอาหารที่ดีต่อสุขภาพตามแนวทางที่กำหนด
– พยายามออกกำลังกายให้ได้วันละ 30 นาที


HelloType1 content is curated for the topics using information only taken from accredited sources such as the International Diabetes Foundation (IDF) and the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

This content is then reviewed and adapted by a panel consisting of healthcare experts (e.g. endocrinologist, nutritionist, diabetes nurse, psychologist) and members of the South-East Asia T1D communities, helping ensure the information is appropriate in a local context.

Writers of HelloType1 content:
Anne-Charlotte Ficheroulle, Pharmacist, Digital Innovation Manager at A4D
Charlotte O’Brian Gore, Research assistant ImmunoEngineering, King’s College. UK

Content Reviewers – healthcare professionals:
Dr. May Ng, Paediatric Endocrinologist, Chief Medical Advisor A4D, UK
Dr. Yeow Toh Peng, Endocrinologist, Malaysia
Dr Jaturat Petchkul, Paediatric Endocrinologist, Thailand
Dianna Culbertson, Physician Assistant T1D care, US
Prof Dr Malene Iv, Endocrinologist, Kantha Bopha Hospital, Cambodia
Steffen Tange, Consultant Psychology, Denmark
Soe Nyi Nyi, Nutritionist, Myanmar
Lucas Lim, Dietician, Malaysia

Content Reviewers – people with Type 1 Diabetes:
Jerry Gore, Co-Founder A4D, Mountaineer, UK
Diana Maynard, T1D advocate, UK
Emelyne Carmen Ho, College Student, Malaysia
Molly Seal, College Student, UK

Content Reviewers – parents with T1D child:
Samantha Seal, Teacher, Thailand
Kim Than, Deputy Country Director – Plan International, Cambodia

Kidney disease (nephropathy)

https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/complications/kidneys_nephropathy

อ่านเพิ่มเติม

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

โปสเตอร์ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่ไตกัน !

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org