การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

fb

มกราคม 12th, 2023

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

1. การตรวจคัดกรองภาวะเเทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1 สำคัญอย่างไร ?

การตรวจคัดกรองหาปัจจัยเสี่ยงเเละภาวะเเทรกซ้อนเริ่มต้นตั้งเเต่ตอนวินิจฉัยโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แม้ว่าภาวะแทรกซ้อนจะเกิดขึ้นได้น้อยในเด็กและวัยรุ่น แต่การตรวจคัดกรองก็ยังมีความจำเป็นอย่างมาก เนื่องจากจะช่วยให้ตรวจพบภาวะแทรกซ้อนได้ตั้งเเต่ระยะแรก ทำให้สามารถหาวิธีชะลอการดำเนินโรคได้
เรียนรู้ว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานจะต้องได้รับการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานบ่อยเพียงใด และคุณจะรู้อะไรจากการทดสอบและการตรวจคัดกรองต่าง ๆ ได้บ้าง

2. การตรวจคัดกรองทุก 3 เดือน

ทีมดูเเลโรคเบาหวานจะต้องตรวจคัดกรองสิ่งเหล่านี้บ่อย :
– น้ำหนักเเละส่วนสูง เพื่อติดตามว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานคุมน้ำหนักได้ดีและมีการเจริญเติบโตที่เหมาะสมหรือไม่
– ตรวจค่า HbA1c : HbA1c คือค่าเฉลี่ยของระดับกลูโคสในเลือดในระยะเวลา 3 เดือนที่ผ่านมา การควบคุมให้ค่านี้น้อยกว่า 7.5% เป็นสิ่งที่สำคัญ
สถานพยาบาลหลายแห่งไม่สามารถตรวจ HbA1c สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ได้ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรหาโอกาสตรวจ HbA1c อย่างน้อยปีละครั้ง

3. การตรวจคัดกรองทุกปี

ทีมดูแลโรคเบาหวานจะนัดหมายให้มาตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยและจะแนะนำให้ตรวจบ่อยขึ้นหรือรับการรักษาหากพบว่ามีความผิดปกติ
– ความดันเลือด : เพื่อตรวจว่ามีความดันเลือดสูงหรือไม่ ซึ่งอาจส่งผลต่อหลอดเลือดเเละหัวใจได้
– การตรวจคัดกรองตา : วัดระดับการมองเห็น และตรวจดูว่ามีโรคจอตา ต้อกระจก หรือต้อหินหรือไม่
– การตรวจคัดกรองเท้า : ตรวจเท้าอย่างละเอียดโดยการซักประวัติเเละการตรวจร่างกาย
– การทำงานของไต : ตรวจระดับแอลบูมินและครีแอทินินจากปัสสาวะเเละเลือด เพื่อประเมินการทำงานของไต
– ไขมันในเลือด : ตรวจระดับคอเลสเตอรอลในเลือดเพื่อดูว่าอยู่ในระดับปกติหรือไม่


HelloType1 content is curated for the topics using information only taken from accredited sources such as the International Diabetes Foundation (IDF) and the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

This content is then reviewed and adapted by a panel consisting of healthcare experts (e.g. endocrinologist, nutritionist, diabetes nurse, psychologist) and members of the South-East Asia T1D communities, helping ensure the information is appropriate in a local context.

Writers of HelloType1 content:
Anne-Charlotte Ficheroulle, Pharmacist, Digital Innovation Manager at A4D
Charlotte O’Brian Gore, Research assistant ImmunoEngineering, King’s College. UK

Content Reviewers – healthcare professionals:
Dr. May Ng, Paediatric Endocrinologist, Chief Medical Advisor A4D, UK
Dr. Yeow Toh Peng, Endocrinologist, Malaysia
Dr Jaturat Petchkul, Paediatric Endocrinologist, Thailand
Dianna Culbertson, Physician Assistant T1D care, US
Prof Dr Malene Iv, Endocrinologist, Kantha Bopha Hospital, Cambodia
Steffen Tange, Consultant Psychology, Denmark
Soe Nyi Nyi, Nutritionist, Myanmar
Lucas Lim, Dietician, Malaysia

Content Reviewers – people with Type 1 Diabetes:
Jerry Gore, Co-Founder A4D, Mountaineer, UK
Diana Maynard, T1D advocate, UK
Emelyne Carmen Ho, College Student, Malaysia
Molly Seal, College Student, UK

Content Reviewers – parents with T1D child:
Samantha Seal, Teacher, Thailand
Kim Than, Deputy Country Director – Plan International, Cambodia

https://www.aboutkidshealth.ca/article?contentid=2521&language=english#:~:text=Screening%20for%20complications%20of%20type,people%20with%20type%201%20diabetes.

https://www.idf.org/component/attachments/attachments.html?id=1959&task=download

อ่านเพิ่มเติม

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

โปสเตอร์



ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบเรื่องการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนกัน !

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org