โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

fb

มกราคม 12th, 2023

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ตา

1. โรคเบาหวานชนิดที่ 1 ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนต่อการมองเห็นได้อย่างไร ?

ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 มีความเสี่ยงมากขึ้นที่จะเกิดโรคของตาที่เรียกว่า โรคจอตาเหตุเบาหวาน ซึ่งอาจส่งผลต่อการมองเห็นได้
หากระดับกลูโคสในเลือดสูงเป็นระยะเวลานาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อหลอดเลือดต่าง ๆ ได้ เมื่อหลอดเลือดที่ตาได้รับความเสียหาย จะส่งผลต่อการไหลเวียนของเลือดที่ไปเลี้ยงจอตา (ส่วนของตาที่ทำให้เราสามารถมองเห็นได้)
เมื่อหลอดเลือดในตาถูกทำลาย นั่นหมายความว่าจอตาจะได้รับเลือดไปเลี้ยงไม่เพียงพอ ทำให้จอตาไม่สามารถทำงานได้ตามปกติ ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานไม่สามารถมองเห็นได้ตามปกติและอาจถึงขั้นตาบอดได้
มีหลายสิ่งที่สามารถทำได้เพื่อป้องกันการสูญเสียการมองเห็นหากตรวจพบว่ามีความผิดปกติได้เร็วพอ วิธีป้องกันที่ดีที่สุดคือการควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในช่วงเป้าหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อนในระยะยาว การตรวจตาประจำปีสามารถช่วยให้พบความผิดปกติของตาได้ตั้งแต่เนิ่น ๆ ก่อนที่จะตาบอด

2. ความผิดปกติของตาที่เกิดขึ้นได้มีอะไรบ้าง ?

– ต้อกระจก เกิดจากการที่แก้วตาหนาตัวและขุ่นมัวขึ้น ทำให้การมองเห็นไม่ชัดเจนและมองเห็นลำบากในเวลากลางคืน
– ต้อหิน เกิดจากการสะสมของความดันที่สูงในลูกตาจนทำให้เลือดมาเลี้ยงจอตาและเส้นประสาทตาได้ลดลง ทำให้เกิดความเสียหาย หากปล่อยไว้และไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลให้ตาบอดได้
– โรคจอตาเหตุเบาหวาน เกิดจากการที่หลอดเลือดฝอยที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาถูกทำลายหรือมีปัญหาการเจริญเติบโต

3. การตรวจพบความผิดปกติของตาตั้งแต่เนิ่น ๆ

วิธีที่ดีที่สุดในการดูว่าผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมีความผิดปกติของตาหรือไม่ คือการไปตรวจตากับจักษุแพทย์ ความผิดปกติของตาอาจเกิดขึ้นได้แม้ว่าสายตาจะยังปกติอยู่ ความผิดปกติของตาจากโรคเบาหวานไม่เกี่ยวข้องกับการต้องใส่แว่น
การตรวจหาความผิดปกติของตาให้เจอแต่เนิ่น ๆ และการรีบรักษาเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียการมองเห็นเป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นโรคเบาหวานควรทำนัดตรวจตาทุกปี ซึ่งการตรวจนี้ไม่เหมือนกับการตรวจสายตาเพื่อตัดแว่นหรือคอนแท็กต์เลนส์
การตรวจคัดกรองตาในผู้ป่วยเบาหวานตรวจดูอะไร ? จักษุแพทย์จะถ่ายรูปจอตาแต่ละข้างเพื่อเปรียบเทียบดูการเปลี่ยนแปลงของจอตาและดูว่ามีลักษณะของโรคจอตาหรือไม่
หากตรวจพบความผิดปกติเเต่เนิ่น ๆ คุณสามารถนำผลตรวจตาประจำปีไปปรึกษาแพทย์ เพื่อหาวิธีที่เหมาะสมในการรักษาและป้องกันการสูญเสียการมองเห็นได้

4. คำแนะนำเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติของตา

– รักษาระดับกลูโคสในเลือดให้อยู่ในช่วงเป้าหมาย
– รับการตรวจคัดกรองตาทุกปี
– คอยสังเกตความความเปลี่ยนแปลงของการมองเห็น เช่น : ตามัว (โดยเฉพาะเวลากลางคืน) เห็นวัตถุลอยไปมาในตา หรือตาสู้แสงไม่ได้
– รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพตามแนวทางที่กำหนด และหลีกเลี่ยงอาหารที่มีคาร์โบไฮเดรตชนิดที่ไม่ดี เช่น น้ำหวาน ขนมหวาน หรืออาหารขยะ เช่น มันฝรั่งทอด
– ส่งเสริมให้ออกกำลังกายให้ได้วันละ 30 นาทีและพยายามออกกำลังกายกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานด้วย สุขภาพของคุณก็สำคัญเช่นกัน อย่าลืมนึกถึงตัวคุณเองด้วย


HelloType1 content is curated for the topics using information only taken from accredited sources such as the International Diabetes Foundation (IDF) and the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

This content is then reviewed and adapted by a panel consisting of healthcare experts (e.g. endocrinologist, nutritionist, diabetes nurse, psychologist) and members of the South-East Asia T1D communities, helping ensure the information is appropriate in a local context.

Writers of HelloType1 content:
Anne-Charlotte Ficheroulle, Pharmacist, Digital Innovation Manager at A4D
Charlotte O’Brian Gore, Research assistant ImmunoEngineering, King’s College. UK

Content Reviewers – healthcare professionals:
Dr. May Ng, Paediatric Endocrinologist, Chief Medical Advisor A4D, UK
Dr. Yeow Toh Peng, Endocrinologist, Malaysia
Dr Jaturat Petchkul, Paediatric Endocrinologist, Thailand
Dianna Culbertson, Physician Assistant T1D care, US
Prof Dr Malene Iv, Endocrinologist, Kantha Bopha Hospital, Cambodia
Steffen Tange, Consultant Psychology, Denmark
Soe Nyi Nyi, Nutritionist, Myanmar
Lucas Lim, Dietician, Malaysia

Content Reviewers – people with Type 1 Diabetes:
Jerry Gore, Co-Founder A4D, Mountaineer, UK
Diana Maynard, T1D advocate, UK
Emelyne Carmen Ho, College Student, Malaysia
Molly Seal, College Student, UK

Content Reviewers – parents with T1D child:
Samantha Seal, Teacher, Thailand
Kim Than, Deputy Country Director – Plan International, Cambodia

https://www.nhs.uk/conditions/type-1-diabetes/avoiding-complications/

https://www.diabetes.org.uk/guide-to-diabetes/complications/retinopathy

Complications

https://kidshealth.org/en/teens/complications.html?ref=search

อ่านเพิ่มเติม

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่เท้า

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 และภาวะแทรกซ้อนที่ไต

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

การตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

โปสเตอร์ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบเรื่องภาวะแทรกซ้อนที่ตากัน !

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org