การสนับสนุนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และการรับมือกับความเครียด

fb

พฤศจิกายน 7th, 2022

การสนับสนุนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และการรับมือกับความเครียด

1. การเรียนรู้และการยอมรับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ในชีวิตของคุณ

เมื่อผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ผู้ดูแลมักจะรู้สึกว่านี่เป็นเหตุการณ์ที่ท้าทายและอาจสร้างบาดแผลในชีวิตได้ ผู้ดูแลมักจะรับรู้ถึงผลกระทบรุนแรงที่ตามมาต่อคุณภาพชีวิต อายุขัย และการใช้ชีวิตประจำวันจากการที่ลูกหลานของพวกเขาเป็นโรคนี้ หลังจากนั้นพวกเขาจะค่อย ๆ พบว่าความเป็นจริงนี้ส่งผลโดยตรงต่อทั้งครอบครัว
การจัดการโรคเบาหวานในเยาวชนจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงกิจวัตรประจำวัน ความใส่ใจสิ่งต่าง ๆ อาหาร และการใช้ชีวิต เป็นเรื่องยากที่จะยอมรับความคิดที่ว่าโรคนี้จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาไปตลอดชีวิต เป็นเรื่องธรรมดาที่จะรู้สึกเศร้าเสียใจในระยะนี้
ผู้ดูแลหลายคนยังรู้สึกผิดต่อการเกิดโรคเบาหวานด้วย และเกิดความสงสัยว่าพวกเขาอาจจะป้องกันโรคนี้ไม่ให้เกิดตั้งแต่แรกได้หรือไม่ ผู้ดูแลบางคนก็รู้สึกไม่มั่นใจในการดูแลผู้ป่วย ทั้งการจัดเตรียมยาและการช่วยวางแผนมื้ออาหาร นอกจากนี้ยังพบได้บ่อยว่าผู้ดูแลมีความกังวลต่อการสังเกตอาการที่เป็นปัญหาในโรคเบาหวานและการรับการรักษาที่เหมาะสมด้วย
ความรู้สึกเหล่านี้เป็นสิ่งที่พบได้ในผู้ที่ดูแลเด็กที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 แทบทุกคน เป็นเรื่องธรรมดามากที่จะรู้สึกทุกข์ทรมานเช่นนี้ แต่ก็อย่าลืมว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยว คุณยังสามารถรับการสนับสนุนและความช่วยเหลือจากแพทย์ พยาบาล ญาติพี่น้อง และครอบครัวของคุณได้เสมอ

2. การจัดการกับความรู้สึกต่าง ๆ

ผู้ปกครองและผู้ดูแลหลายคนประสบกับความเครียดทั้งทางอารมณ์และจิตใจหลังจากที่ลูกหลานหรือผู้ที่ได้รับการดูแลเป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 หากคุณมีปัญหาเช่นนี้ ขอให้มั่นใจได้ว่าคุณไม่ได้โดดเดี่ยว ความลำบากนี้จะเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อคุณต้องรับมือกับความคับข้องใจ ความเศร้า และความกังวลของทั้งตัวคุณเองและของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานด้วย
ขั้นตอนแรกในการรับมือกับความรู้สึกต่าง ๆ ของคุณคือการศึกษาโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โปรแกรม Hello Type 1 จะช่วยให้ข้อมูลที่สำคัญกับผู้ปกครองและผู้ดูแลเพื่อให้เข้าใจตัวโรคและวิธีการจัดการโรคที่ดีที่สุด และคุณยังสามารถรับคำแนะนำจากทีมดูแลโรคเบาหวานที่ดูแลลูกหลานของคุณได้เสมอ การเรียนรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และการจัดการโรคจะช่วยให้คุณรู้สึกเข้าใจและควบคุมโรคได้ นอกจากนี้ยังช่วยให้คุณสามารถช่วยเหลือและให้การสนับสนุนผู้ที่เป็นโรคเบาหวานและเข้าใจการจัดการโรคในทุก ๆ วันและช่วยให้พวกเขารับมือกับอารมณ์ของพวกเขาเองได้ด้วย
อย่าลืมว่าคุณยังสามารถรับการสนับสนุนจากครอบครัวของคุณได้ด้วย ลองเปิดใจพูดคุยถึงความรู้สึกต่าง ๆ กับของครอบครัวของคุณ พวกเขาสามารถช่วยเหลือคุณและแบ่งเบาความรับผิดชอบในการดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้ด้วย

3. ฉันจะช่วยได้อย่างไรบ้าง ?

ก่อนที่จะให้ความช่วยเหลือลูกหลานของคุณหรือคนอื่น ๆ ที่เป็นโรคเบาหวาน คุณต้องรับรู้ให้ได้ก่อนว่าพวกเขามีภาวะอารมณ์และจิตใจเป็นอย่างไร และคุณต้องมีความกล้ามากพอที่จะพูดคุยถึงอารมณ์เหล่านี้
รับรู้ว่าพวกเขามีความรู้สึกอย่างไรโดยการพูดคุยสอบถามเป็นระยะ การมีความสนใจสงสัยและการสืบหาความทุกข์ที่ผู้ป่วยโรคเบาหวานมีอยู่เป็นสิ่งสำคัญ พยายามรับฟังทุกอย่างที่พวกเขาต้องการพูดก่อนที่คุณจะพูดถึงความรู้สึกของตัวคุณเอง
สิ่งที่สำคัญอย่างมากคือการหาสมดุลที่ดีในการสื่อสารของคุณ คุณต้องแสดงความสนใจและความเป็นห่วงโดยการถามคำถามเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพวกเขา และในขณะเดียวกันคุณก็ต้องพยายามให้กำลังใจพวกเขาโดยเน้นย้ำว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ไม่ใช่จุดจบของชีวิตพวกเขา
เมื่อคุณได้รับฟังความคิดและความคับข้องใจของพวกเขาแล้ว พยายามตอบและให้ความมั่นใจกับพวกเขาว่าหากมีการวางแผนกิจวัตรและวินัยที่ดี พวกเขาจะมีชีวิตที่เป็นปกติ และอาจจะได้สิ่งที่ดีมากกว่าคนอื่นในอนาคตอีกด้วย (เช่น ความแข็งแกร่งและความมุ่งมั่นที่จะเรียนที่โรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยและทำงานให้ประสบความสำเร็จ)
สิ่งที่สำคัญคือคุณต้องช่วยพวกเขาให้ดูแลตนเองได้ การฝืนความรู้สึกที่อยากจะปกป้องลูกหลานหรือผู้ที่เป็นโรคเบาหวานมากเกินไปอาจเป็นเรื่องยาก โดยเฉพาะในช่วงแรก ๆ พวกเขาจะต้องเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบในการจัดการโรคเบาหวานด้วยตนเอง ทั้งเรื่องยาและการวางแผนมื้ออาหาร โดยมีการส่งเสริมและสนับสนุนจากคุณ วิธีนี้จะส่งผลให้พวกเขามีความรู้สึกด้านบวกและมีความมั่นใจในตนเอง

4. การมีส่วนร่วมของครอบครัว

เมื่อคนคนหนึ่งเป็นโรคเบาหวาน คนทั้งครอบครัวจะได้รับผลกระทบไปด้วย หากคุณมีลูกหลานหรือผู้ที่ได้รับการดูแลคนอื่น ๆ ที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวอยู่ด้วย คุณอาจสังเกตได้ว่าพวกเขาอาจไม่พอใจที่ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานได้รับการดูแลที่มากกว่าเขา อย่าลืมที่จะดูแลและให้ความใส่ใจกับสมาชิกในครอบครัวคนอื่น ๆ ด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดความอึดอัดใจภายในครอบครัว คุณอาจให้พวกเขาร่วมศึกษาเกี่ยวกับโรคเบาหวานชนิดที่ 1 และขอให้เขาช่วยดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานด้วย การดูแลควรมาจากการทำงานเป็นทีมของทั้งครอบครัว
พบว่าการสื่อสารเชิงสนับสนุนที่ดีและการส่งเสริมพฤติกรรมด้านบวกมีส่วนช่วยให้การควบคุมกลูโคสในเลือดและการจัดการโรคเบาหวานชนิดที่ 1 โดยรวมดีขึ้นจริง ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 จะสามารถใช้ชีวิตที่ยืนยาวได้อย่างมีความสุขเหมือนกับคนอื่น ๆ


HelloType1 content is curated for the topics using information only taken from accredited sources such as the International Diabetes Foundation (IDF) and the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

This content is then reviewed and adapted by a panel consisting of healthcare experts (e.g. endocrinologist, nutritionist, diabetes nurse, psychologist) and members of the South-East Asia T1D communities, helping ensure the information is appropriate in a local context.

Writers of HelloType1 content:
Anne-Charlotte Ficheroulle, Pharmacist, Digital Innovation Manager at A4D
Charlotte O’Brian Gore, Research assistant ImmunoEngineering, King’s College. UK

Content Reviewers – healthcare professionals:
Dr. May Ng, Paediatric Endocrinologist, Chief Medical Advisor A4D, UK
Dr. Yeow Toh Peng, Endocrinologist, Malaysia
Dr Jaturat Petchkul, Paediatric Endocrinologist, Thailand
Dianna Culbertson, Physician Assistant T1D care, US
Prof Dr Malene Iv, Endocrinologist, Kantha Bopha Hospital, Cambodia
Steffen Tange, Consultant Psychology, Denmark
Soe Nyi Nyi, Nutritionist, Myanmar
Lucas Lim, Dietician, Malaysia

Content Reviewers – people with Type 1 Diabetes:
Jerry Gore, Co-Founder A4D, Mountaineer, UK
Diana Maynard, T1D advocate, UK
Emelyne Carmen Ho, College Student, Malaysia
Molly Seal, College Student, UK

Content Reviewers – parents with T1D child:
Samantha Seal, Teacher, Thailand
Kim Than, Deputy Country Director – Plan International, Cambodia

Paediatric Diabetes – ISPAD, 2014.pdf

https://www.dovepress.com/supporting-parents-of-children-with-type-1-diabetes-mellitus-a-literat-peer-reviewed-fulltext-article-PI

อ่านเพิ่มเติม

อินซูลินคืออะไรและมีชนิดอะไรบ้าง ?

อินซูลินคืออะไรและมีชนิดอะไรบ้าง ?

ทำไมการติดตามระดับกลูโคสในเลือดจึงสำคัญ ?

ทำไมการติดตามระดับกลูโคสในเลือดจึงสำคัญ ?

ทำความเข้าใจโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ทำความเข้าใจโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ดู

ทำความเข้าใจโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ทำความเข้าใจโรคเบาหวานชนิดที่ 1

โปสเตอร์

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org