อินซูลินคืออะไรและมีชนิดอะไรบ้าง ?

fb

มกราคม 12th, 2023

อินซูลินคืออะไรและมีชนิดอะไรบ้าง ?

1. อินซูลินคืออะไร ?

อินซูลินคือฮอร์โมนที่ช่วยพากลูโคสเข้าไปในเซลล์ร่างกายเพื่อนำไปใช้เป็นพลังงาน ร่างกายของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 ไม่สามารถสร้างอินซูลินได้ พวกเขาจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับอินซูลินทุกวัน
เป้าหมายโดยรวมของการรักษาโดยใช้อินซูลิน คือ เพื่อให้ปริมาณอินซูลินที่ได้รับสัมพันธ์กับปริมาณอินซูลินที่คนคนหนึ่งต้องการตลอดวัน การทำเช่นนี้จะทำให้สามารถรักษาระดับกลูโคสในเลือดให้ใกล้เคียงกับปกติมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ เพื่อช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงปัญหาระยะสั้นและระยะยาวที่อาจเกิดขึ้นจากโรคเบาหวานได้
ชนิดของอินซูลินและปริมาณที่ต้องใช้ในแต่ละวันจะขึ้นอยู่กับแผนการรักษาของผู้ที่เป็นโรคเบาหวานแต่ละคน แผนการรักษาบางรูปแบบต้องฉีดอินซูลินวันละสองครั้ง บางรูปแบบต้องฉีดสามครั้งขึ้นไปเพื่อให้ควบคุมระดับกลูโคสในเลือดได้

2. อินซูลินชนิดต่าง ๆ มีอะไรบ้าง ?

ชนิดออกฤทธิ์สั้น
อินซูลินออกฤทธิ์สั้นจะช่วยควบคุมระดับกลูโคสในเลือดที่พุ่งสูงขึ้นเมื่อรับประทานอาหาร อินซูลินชนิดนี้ออกฤทธิ์ได้รวดเร็วแต่มีฤทธิ์เพียงช่วงเวลาสั้น ๆ เท่านั้น เวลาที่แน่นอนในการฉีดอินซูลินออกฤทธิ์สั้นนั้นขึ้นอยู่กับเวลามื้ออาหาร โดยปกติจะฉีดในช่วง 30 นาทีก่อนรับประทานอาหาร ขึ้นอยู่กับชนิดของอินซูลินที่ใช้

ชนิดออกฤทธิ์ยาว
อินซูลินออกฤทธิ์ยาวจะออกฤทธิ์ช้าและมีฤทธิ์นานเกือบหนึ่งวัน อินซูลินชนิดนี้จะทำหน้าที่ควบคุมระดับกลูโคสในเลือดระหว่างมื้ออาหาร ทำให้ระดับกลูโคสในเลือดคงที่ตลอดทั้งวัน มักจะใช้ฉีดเวลาก่อนเข้านอน
เวลาที่แน่นอนในการฉีดนั้นจะขึ้นอยู่กับชนิดของอินซูลินที่ใช้ โปรดปรึกษาแพทย์หรือพยาบาลเพื่อกำหนดเวลาในการฉีดและขนาดยาที่เหมาะสมสำหรับผู้ป่วย ระดับอินซูลินที่เด็กต้องการจะเปลี่ยนแปลงไปตามอายุ วิธีแก้ปัญหาคือการพูดคุยกับเด็กเป็นระยะถึงโรคของเขาและปรึกษาแพทย์หรือพยาบาล

3. ผลของอินซูลิน

คุณไม่สามารถ “หยุด” การออกฤทธิ์ของอินซูลินได้เมื่อฉีดเข้าไปแล้ว ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม ดังนั้นการฉีดให้ตรงเวลาและการจัดให้ปริมาณอินซูลินเหมาะสมกับความต้องการของผู้ป่วยในแต่ละวันจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ การควบคุมโรคที่ดีเป็นผลมาจากการทำตามแผนที่วางไว้อย่างดีทุกวัน คุณควรช่วยให้ผู้ที่เป็นโรคเบาหวานยึดตามแผนมื้ออาหารทุกวันและออกกำลังกายให้อัตราการเต้นของหัวใจเพิ่มขึ้นเป็นเวลาอย่างน้อย 30 นาที การออกกำลังกายทุกวันจะช่วยให้ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ง่ายขึ้น

แม้ว่าผู้ปกครอง ผู้ดูแล ผู้ให้การรักษา และเด็กที่เป็นโรคเบาหวานจะทำเต็มที่แล้ว แต่การควบคุมระดับกลูโคสในเลือดให้สมบูรณ์แบบนั้นเป็นไปไม่ได้ ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ อาจมีบางครั้งที่ปริมาณอินซูลินที่ได้รับมากหรือน้อยเกินไปเทียบกับความต้องการของร่างกาย และอาจทำให้ระดับกลูโคสในเลือดสูงหรือต่ำเกินไปได้

หนึ่งในปัญหาที่พบบ่อยในกลุ่มผู้ที่ใช้อินซูลินคือกลูโคสในเลือดต่ำ หรือที่เรียกว่าภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อย ซึ่งอาจเกิดได้ทุกเมื่อ แต่จะมีโอกาสเกิดมากขึ้นในบางกรณี — ยกตัวอย่างเช่น หากรับประทานอาหารน้อยหรือออกกำลังกายมากกว่าปกติ

ในผู้ที่เป็นโรคเบาหวานบางราย การฉีดอินซูลินบ่อย ๆ อาจทำให้เนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนังหนาตัวเป็นก้อนได้ ซึ่งจะเรียกว่าภาวะลิพิดเจริญผิดเพี้ยน (หรือภาวะลิพิดโตเกิน) ซึ่งจะมีโอกาสพบได้มากขึ้นหากฉีดที่บริเวณเดิมซ้ำ ๆ แทนที่จะเปลี่ยนบริเวณฉีดตามคำแนะนำ ในบางกรณี อินซูลินที่ฉีดเข้าไปในบริเวณที่มีภาวะลิพิดเจริญผิดเพี้ยนอาจไม่ถูกดูดซึมเข้ากระแสเลือดตามที่ควรจะเป็น ทำให้อินซูลินใช้เวลานานกว่าปกติจึงจะออกฤทธิ์


HelloType1 content is curated for the topics using information only taken from accredited sources such as the International Diabetes Foundation (IDF) and the International Society for Paediatric and Adolescent Diabetes (ISPAD).

This content is then reviewed and adapted by a panel consisting of healthcare experts (e.g. endocrinologist, nutritionist, diabetes nurse, psychologist) and members of the South-East Asia T1D communities, helping ensure the information is appropriate in a local context.

Writers of HelloType1 content:
Anne-Charlotte Ficheroulle, Pharmacist, Digital Innovation Manager at A4D
Charlotte O’Brian Gore, Research assistant ImmunoEngineering, King’s College. UK

Content Reviewers – healthcare professionals:
Dr. May Ng, Paediatric Endocrinologist, Chief Medical Advisor A4D, UK
Dr. Yeow Toh Peng, Endocrinologist, Malaysia
Dr Jaturat Petchkul, Paediatric Endocrinologist, Thailand
Dianna Culbertson, Physician Assistant T1D care, US
Prof Dr Malene Iv, Endocrinologist, Kantha Bopha Hospital, Cambodia
Steffen Tange, Consultant Psychology, Denmark
Soe Nyi Nyi, Nutritionist, Myanmar
Lucas Lim, Dietician, Malaysia

Content Reviewers – people with Type 1 Diabetes:
Jerry Gore, Co-Founder A4D, Mountaineer, UK
Diana Maynard, T1D advocate, UK
Emelyne Carmen Ho, College Student, Malaysia
Molly Seal, College Student, UK

Content Reviewers – parents with T1D child:
Samantha Seal, Teacher, Thailand
Kim Than, Deputy Country Director – Plan International, Cambodia

https://www.lifeforachild.org/education-resources/multilingual-resources/21-english.html

Download: “Insulin and Type 1 Diabetes”

https://kidshealth.org/en/parents/diabetes-medicines.html

https://kidshealth.org/en/parents/diabetes-control.html

https://www.hormone.org/diseases-and-conditions/diabetes/medicines-and-treatment/mealtime-insulin

https://www.verywellhealth.com/basal-and-bolus-insulin-3289548

อ่านเพิ่มเติม

แนวทางการใช้อินซูลิน

แนวทางการใช้อินซูลิน

ทำไมการติดตามระดับกลูโคสในเลือดจึงสำคัญ ?

ทำไมการติดตามระดับกลูโคสในเลือดจึงสำคัญ ?

ดู

อินซูลินคืออะไร ?

อินซูลินคืออะไร ?

ฉีดโดยใช้ขวดอินซูลินอย่างไร ?

ฉีดโดยใช้ขวดอินซูลินอย่างไร ?

ฉีดโดยใช้ปากกาอินซูลินอย่างไร ?

ฉีดโดยใช้ปากกาอินซูลินอย่างไร ?

โปสเตอร์ทำแบบทดสอบ

ทำแบบทดสอบเรื่องอินซูลินกัน !

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org