บทความ

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

คำแนะนำในการออกกำลังกาย

การออกกำลังกายเป็นสิ่งที่สำคัญโดยเฉพาะกับผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เพราะจะช่วยควบคุมกลูโคสในเลือดและสร้างความมั่นใจในตนเอง อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการและคาร์โบไฮเดรต

ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการและคาร์โบไฮเดรต

เป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องเข้าใจว่าสารอาหารต่าง ๆ ที่มาจากอาหารของเรามีอะไรบ้าง สำหรับผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ยิ่งจำเป็นที่จะต้องสามารถรู้ได้ว่าอะไรคือคาร์โบไฮเดรตและรู้จักชนิดที่ดีและไม่ดี อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม
จะวางแผนมื้ออาหารที่ดีอย่างไร ?

จะวางแผนมื้ออาหารที่ดีอย่างไร ?

อาหารแต่ละมื้อควรจะมีคาร์โบไฮเดรตและสารอาหารอื่น ๆ ที่สมดุลกัน ทั้งเพื่อการจัดการโรคเบาหวานและเพื่อให้อาหารเป็นที่น่าพอใจมากขึ้น คุณสามารถทำตามวิธีการแบ่งจานได้ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

ดูหัวข้ออื่น ๆ

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

การตรวจกลูโคสในเลือด

การรักษาด้วยอินซูลิน

ภาวะน้ำตาลสูงและภาวะน้ำตาลต่ำ

การสนับสนุนด้านจิตใจ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org