บทความ

การดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่อเจ็บป่วย

การดูแลผู้ที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 เมื่อเจ็บป่วย

คนที่เป็นโรคเบาหวานชนิดที่ 1 อาจเจ็บป่วยได้ในบางเวลาเหมือนกับคนอื่น ๆ อย่างไรก็ตามโรคนี้สามารถส่งผลต่อร่างกายให้เพิ่มหรือลดระดับกลูโคสในเลือดได้ คุณต้องเตรียมพร้อมไว้ อ่านเพิ่มเติม
อ่านเพิ่มเติม

ดูหัวข้ออื่น ๆ

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

การตรวจกลูโคสในเลือด

การรักษาด้วยอินซูลิน

ภาวะน้ำตาลสูงและภาวะน้ำตาลต่ำ

คำแนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

การสนับสนุนด้านจิตใจ

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org