เข้าชมหัวข้อต่าง ๆ

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร มีอาการอย่างไร และส่งผลต่อร่างกายอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
การตรวจกลูโคสในเลือด

การตรวจกลูโคสในเลือด

ลองอ่านแนวทางในการตรวจและควบคุมระดับกลูโคสในเลือด

เรียนรู้เพิ่มเติม
การรักษาด้วยอินซูลิน

การรักษาด้วยอินซูลิน

เรียนรู้เกี่ยวกับอินซูลินชนิดต่าง ๆ ทำตามแนวทางในการฉีดและเก็บอินซูลินให้ถูกต้อง

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาวะน้ำตาลสูงและภาวะน้ำตาลต่ำ

ภาวะน้ำตาลสูงและภาวะน้ำตาลต่ำ

ค้นพบว่าจะรู้ได้อย่างไรว่าน้ำตาลในเลือดต่ำหรือสูง อะไรจะเป็นสาเหตุได้บ้าง และจะรักษาอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
การจัดการในวันที่ป่วย

การจัดการในวันที่ป่วย

ที่นี่คุณจะได้เข้าใจว่าการควบคุมโรคเบาหวานจะเปลี่ยนไปอย่างไรในวันที่คุณป่วย และจะจัดการอย่างไร

เรียนรู้เพิ่มเติม
คำแนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

คำแนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

ทำความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับโภชนาการและการวางแผนมื้ออาหาร พบกับคำแนะนำเพื่อที่จะออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติม
ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ค้นหาสาเหตุหลักและชนิดต่าง ๆ ของภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน และพบกับแนวทางการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน

เรียนรู้เพิ่มเติม
การสนับสนุนด้านจิตใจ

การสนับสนุนด้านจิตใจ

เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพจิตของคุณ

เรียนรู้เพิ่มเติม
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org