หมวดหมู่โปสเตอร์

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร มีอาการอย่างไร และส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
ดาวน์โหลด

การตรวจกลูโคสในเลือด

ทำความเข้าใจความสำคัญของการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือดและวิธีการตรวจด้วยตนเอง
ดาวน์โหลด

การรักษาด้วยอินซูลิน

เรียนรู้เกี่ยวกับอินซูลินชนิดต่าง ๆ จะใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร
ดาวน์โหลด

ภาวะน้ำตาลในเลือดตำ่

ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำตาลในเลือดต่ำและวิธีการรักษา
ดาวน์โหลด

ภาวะน้ำตาลสูง

ความรู้เกี่ยวกับการสังเกตระดับน้ำตาลในเลือดสูงและวิธีการรักษา
ดาวน์โหลด

การจัดการในวันที่ป่วย

เรียนรู้วิธีการจัดการโรคเบาหวานเมื่อผู้ที่เป็นโรคนี้กำลังป่วย
ดาวน์โหลด

คำแนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต วิธีการวางแผนมื้ออาหารที่ดี และรับคำแนะนำเพื่อที่จะออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดาวน์โหลด

ภาวะแทรกซ้อนของโรคเบาหวานชนิดที่ 1

ค้นหาสาเหตุหลักและชนิดต่าง ๆ ของภาวะแทรกซ้อนในโรคเบาหวาน และค้นพบแนวทางการตรวจคัดกรองภาวะแทรกซ้อน
ดาวน์โหลด
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org