คำแนะนำเรื่องอาหารและการออกกำลังกาย

เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรต วิธีการวางแผนมื้ออาหารที่ดี และรับคำแนะนำเพื่อที่จะออกกำลังกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ดาวน์โหลด
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org