หมวดหมู่วิดีโอ

โรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร ?

ทำความเข้าใจโรคเบาหวานชนิดที่ 1

เรียนรู้ว่าโรคเบาหวานชนิดที่ 1 คืออะไร มีอาการอย่างไร และส่งผลต่อร่างกายอย่างไร
ดูเพิ่มเติม

การตรวจกลูโคสในเลือด

ทำไมเราถึงต้องตรวจระดับกลูโคสในเลือด ?

ทำความเข้าใจความสำคัญของการตรวจวัดระดับกลูโคสในเลือดด้วยตนเอง
ดูเพิ่มเติม

ตรวจระดับกลูโคสในเลือดของคุณอย่างไร ?

ทำตามการสาธิตวิธีการตรวจระดับกลูโคสในเลือด
ดูเพิ่มเติม

การรักษาด้วยอินซูลิน

อินซูลินคืออะไร ?

เรียนรู้เกี่ยวกับอินซูลินชนิดต่าง ๆ จะใช้เมื่อใดและใช้อย่างไร
ดูเพิ่มเติม

ฉีดโดยใช้ขวดอินซูลินอย่างไร ?

ทำตามการสาธิตวิธีการฉีดอินซูลินโดยใช้ขวดอินซูลิน
ดูเพิ่มเติม

ฉีดโดยใช้ปากกาอินซูลินอย่างไร ?

ทำตามการสาธิตวิธีการฉีดอินซูลินโดยใช้ปากกาอินซูลิน
ดูเพิ่มเติม

ภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อยและภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก

การจัดการภาวะเลือดมีน้ำตาลน้อย

ทำความเข้าใจวิธีที่จะรู้ได้ว่าระดับกลูโคสในเลือดต่ำและวิธีการรักษา
ดูเพิ่มเติม

การจัดการภาวะเลือดมีน้ำตาลมาก

ทำความเข้าใจวิธีที่จะรู้ได้ว่าระดับกลูโคสในเลือดสูงและวิธีการรักษา
ดูเพิ่มเติม

โภชนาการ

การศึกษาเรื่องโภชนาการ

เรียนรู้เกี่ยวกับคาร์โบไฮเดรตและวิธีการวางแผนมื้ออาหารที่ดี
ดูเพิ่มเติม
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org