Chương trình
dành cho người bệnh Đái tháo đường típ 1

 • Chương trình phòng khám hỗ trợ

  Chương trình phòng khám hỗ trợ

  Chúng tôi liên kết với các bệnh việc công lập trong khu vực để cung cấp insulin, que thử đường huyết, xét nghiệm HbA1c, cùng những hỗ trợ y tế khác.

 • Chương trình cắm trại cho cộng đồng Đái tháo đường

  Chương trình cắm trại cho cộng đồng Đái tháo đường

  Chúng tôi mang đến những trải nghiệm có ý nghĩa, giáo dục và tạo được sự hứng thú cho các bạn đái tháo đường típ 1, cũng như gia đình của họ, để nâng cao khả năng tự quản lý bệnh và tính tự lập.

 • HelloType1

  HelloType1

  Một mạng lưới online đột phá cung cấp cho các bạn đái tháo đường típ 1 và gia đình các bạn với những thông tin về bệnh đái tháo đường típ 1 và cách quản lý bệnh tốt nhất, bằng ngôn ngữ bản địa cho từng quốc gia trong khu vực.

 • ASPIRE - Học bổng A4D

  ASPIRE - Học bổng A4D

  Mang đến những tương lai mới bằng cách hỗ trợ chương trình giáo dục và liên tục trau dồi những kĩ năng cá nhân.

Chương trình
dành cho nhân viên y tế

 • Xây dựng tiềm lực y tế

  Xây dựng tiềm lực y tế

  Chúng tôi cải thiện mạng lưới tiếp cận y tế bằng cách hỗ trợ các bác sĩ chuyên khoa ở những bệnh viện thiếu trang thiết bị tuyến dưới và tạo điều kiện huấn luyện quản lý đái tháo đường típ 1.

Bạn cũng có
thể đóng góp giúp đỡ

A4D cần trung bình 500 USD để cung cấp thuốc và dụng cụ cần thiết cho một trẻ đái tháo đường típ 1 trong 1 năm.

Hãy quyên góp trong hôm nay.

Để hiểu thêm về các chương trình
và thành quả đã đạt được của A4D,
xin tham khảo website Action4Diabetes.org

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org