Tài liệu

Xử trí hạ đường huyết

Xử trí hạ đường huyết

Khi mức đường huyết hạ quá thấp, gọi là ” hạ đường huyết”. Bạn cần phải nhận biết được thông qua những dấu hiệu cảnh báo và học cách xử trí. Đọc thêm
Đọc thêm
Xử trí tăng đường huyết

Xử trí tăng đường huyết

Khi mức đường huyết tăng quá cao, gọi là tăng đường huyết. Bạn cần phải nhận biết được thông qua những dấu hiệu cảnh báo và học cách xử trí. Đọc thêm
Đọc thêm

Tìm hiểu thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Xử trí trong những ngày bị bệnh

Dinh dưỡng và tập luyện thể lực

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

Hổ trợ tâm lý

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org