Tài liệu

Sống chung với Đái tháo đường típ 1: Đối mặt với cảm xúc

Sống chung với Đái tháo đường típ 1: Đối mặt với cảm xúc

Bị đái tháo đường típ 1 có thể ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng nếu có khả năng chủ động kiểm soát bệnh đái tháo đường một cách độc lập, bạn càng dễ dàng cảm thấy có một cuộc sống bình thường như những người khác. Đọc thêm
Đọc thêm

Tìm hiểu thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Xử trí trong những ngày bị bệnh

Dinh dưỡng và tập luyện thể lực

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org