Tài liệu

Kiểm soát bệnh đái tháo đường trong những ngày ốm

Kiểm soát bệnh đái tháo đường trong những ngày ốm

Giống như mọi người, bạn có thể bị bệnh bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, ảnh hưởng của bệnh đái tháo đường típ 1 có thể làm tăng hoặc giảm đường huyết. Bạn cần chuẩn bị sẵn. Đọc thêm
Đọc thêm

Tìm hiểu thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Dinh dưỡng và tập luyện thể lực

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

Hổ trợ tâm lý

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org