Tài liệu

Hiểu về Đái tháo đường típ 1

Hiểu về Đái tháo đường típ 1

Cơ thể chúng ta cần glucose để tiếp tục hoạt động. Bệnh tiểu đường típ 1 là một căn bệnh ảnh hưởng đến cách cơ thể sử dụng glucose. Học cách nhận biết các triệu chứng để giúp đỡ người khác. Đọc thêm.
Đọc thêm

Tìm hiểu xây dựng thêm nhiều chủ đề

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Xử trí trong những ngày bị bệnh

Các lời khuyên về dinh dưỡng & tập thể dục

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

Hổ trợ tâm lý

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org