Tài liệu

Xử trí hạ đường huyết

Xử trí hạ đường huyết

Khi mức đường huyết giảm xuống quá thấp, nó được gọi là hạ đường huyết. Học cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và cách xử trí nó để giúp đỡ người khác. Đọc thêm.
Đọc thêm
Xử trí tăng đường huyết

Xử trí tăng đường huyết

Khi lượng đường trong máu tăng quá cao, nó được gọi là tăng đường huyết. Học cách nhận biết các dấu hiệu cảnh báo và cách quản lý nó để giúp đỡ người khác. Đọc thêm.
Đọc thêm

Tìm hiểu xây dựng thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Xử trí trong những ngày bị bệnh

Các lời khuyên về dinh dưỡng & tập thể dục

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

Hổ trợ tâm lý

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org