Tài liệu

Hỗ trợ người sống chung với Đái tháo đường típ 1 và đối mặt với stress

Hỗ trợ người sống chung với Đái tháo đường típ 1 và đối mặt với stress

Khi ai đó được chẩn đoán mắc bệnh đái tháo đường típ 1, người thân có thể cảm thấy khó khăn. Tất cả những cảm xúc đó đều được chia sẻ cho mọi người trong gia đình và việc cảm thấy buồn phền như thế này là hoàn toàn bình thường. Đọc thêm.
Đọc thêm

Tìm hiểu xây dựng thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Xử trí trong những ngày bị bệnh

Các lời khuyên về dinh dưỡng & tập thể dục

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org