Tài liệu

Điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường típ 1 trong những ngày ốm

Điều trị cho bệnh nhân đái tháo đường típ 1 trong những ngày ốm

Giống như tất cả mọi người, những người mắc bệnh đái tháo đường típ 1 có thể bị bệnh theo thời gian. Tuy nhiên, những tác động của tình trạng này đối với cơ thể có thể làm tăng hoặc giảm mức đường huyết. Bạn phải chuẩn bị. Đọc thêm.
Đọc thêm

Tìm hiểu xây dựng thêm nhiều chủ đề

Đái tháo đường típ 1 là gì ?

Kiểm tra đường huyết

Điều trị bằng insulin

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Các lời khuyên về dinh dưỡng & tập thể dục

Biến chứng Đái tháo đường típ 1

Hổ trợ tâm lý

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org