Biến chứng của Đái tháo đường típ 1

Khám phá các nguyên nhân chính và các loại biến chứng của đái tháo đường và các hướng dẫn tầm soát biến chứng.
Tải về.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org