Đái tháo đường típ 1 là gì?

Tìm hiểu về bệnh Đái tháo đường típ 1, các triệu chứng và ảnh hưởng của nó đối với cơ thể như thế nào
Tải về.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org