Back
33
Created on

Hãy thực hiện các câu trắc nghiệm về hạ đường huyết !

1 / 6

Dấu hiệu cảnh báo về hạ đường huyết bao gồm :

2 / 6

Làm sao để xác định nếu tôi bị hạ đường huyết ?

3 / 6

Tôi cần làm gì khi đường huyết dưới 40 mg/dL (2.2 mmol/L) ?

4 / 6

Bạn có thể bị hạ đường trong những tình huống sau :

5 / 6

Đường huyết thấp (hay hạ đường huyết có thể xảy ra khi :

6 / 6

Khi đường huyết dưới 70 mg/dL(4 mmol/L), bạn phải thực hiện ngày:

Your score is

The average score is 73%

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org