Back
12
Created on

Hãy trả lời các câu hỏi trắc nghiệm về tăng đường huyết sau đây!

1 / 7

Dấu hiệu nào sau đây KHÔNG phải là dấu hiệu cảnh báo lượng đường huyết cao (tăng đường huyết)?

2 / 7

Nếu trường hợp lượng đường huyết cao đây nghiêm trọng, bạn có thể gặp phải những triệu chứng sau đây, ngoại trừ:

3 / 7

Bạn nên làm gì nếu mức đường huyết của bạn trên 400mg/dl (22 mmol/L)?

4 / 7

Bạn có thể bị tăng đường huyết khi:

5 / 7

Khi đường huyết của bạn tăng trên 250 mg/dl 14,0 mmol/L), bạn nên:

6 / 7

Khi tăng quá cao glucose trong máu trong thời gian dài có thể gây tổn thương:

7 / 7

Tăng đường huyết có thể trở nên rất nghiêm trọng và dẫn đến các biến chứng nghiêm trọng cần được chăm sóc cấp cứu khi có:

Your score is

The average score is 83%

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org