Back
30
Created on

Hãy trả lời các câu trắc nghiệm dinh dưỡng!

1 / 6

Vai trò chủ yếu của carbohydrate là gì?

2 / 6

Những thực phẩm nào chứa nhiều carbohydrate tốt?

3 / 6

Những thực phẩm nào chứa nhiều carbohydrate xấu?

4 / 6

Thực phẩm có chỉ số đường huyết cao gây ra:

5 / 6

Borey mắc đái tháo đường típ 1 được 5 năm. Việc nào dưới đây em KHÔNG nên làm

6 / 6

Lương thực nào dưới đây là lựa chọn tốt cho bệnh nhân đái tháo đường típ 1?

Your score is

The average score is 82%

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org