Back
20
Created on

Hãy trả lời các câu trắc nghiệm kế hoạch bữa ăn

1 / 6

Bệnh nhân ĐTĐ típ 1 nên tránh hết tất cả các loại thức ăn có chứa chất bột đường

2 / 6

Lập kế hoạch bữa ăn sử dụng phương pháp dĩa thức ăn chỉ phù hợp cho bệnh nhân ĐTĐ

3 / 6

Trên đĩa hiện có 1/2 là bắp cải và trứng chiên, chứng ta nên bổ sung thêm loại thức ăn nào để có một bữa ăn hoàn chỉnh cho bệnh nhân ĐTĐ típ 1

4 / 6

Những thức ăn nên tránh:

5 / 6

Chất bột đường tốt có trong các loại thức ăn sau đây, ngoại trừ:

6 / 6

Câu nào sau đây không đúng ?

Your score is

The average score is 77%

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org