Back

Hãy trả lời các câu trắc nghiệm về bệnh đái tháo đường típ 1!

1 / 6

Bạn có thể mắc bệnh nếu dùng chung thức ăn với bệnh nhân đái tháo đường típ 1.

2 / 6

Ăn quá nhiều đường có phải là nguyên nhân gây bệnh đái tháo đường típ 1?

3 / 6

Bệnh đái tháo đường típ 1 có thể điều trị được không?

4 / 6

Làm thế nào để kiểm soát bệnh đái tháo đường típ 1?

5 / 6

Điều trị bệnh đái tháo đường típ 1 như thế nào?

6 / 6

Nếu bạn bị đái tháo đường típ 1, cơ thể của bạn:

Your score is

0%

A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org