HelloType 1 Content Reviewers – parents with T1D child

ĐÁP ỨNG CUỘC THI CỦA LỰC LƯỢNG NHIỆM VỤ HELLOTYPE1

Thành viên của Action4Diabetes, một tổ chức từ thiện được đăng ký tại Vương Quốc Anh nhằm giúp đỡ và trao quyền cho cộng đồng những người đái tháo đường trẻ tuổi có điều kiện hạn chế tại các quốc gia Đông Nam Á.

A4D
Hãy tìm hiểu thêm.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org