Danh mục Video

Đái tháo đường típ 1 là gì?

Hiểu biết về đái tháo đường típ 1

Tìm hiểu về đái tháo đường típ 1, các triệu chứng của nó và cách nó ảnh hưởng đến cơ thể.
Xem thêm

Kiểm tra đường huyết

Tại sao chúng ta cần kiểm tra đường huyết?

Hiểu được tầm quan trọng của việc tự kiểm tra đường huyết.
Xem thêm

Làm thế nào để kiểm tra đường huyết của bạn?

Theo dõi phần trình bày về cách kiểm tra đường huyết.
Xem thêm

Điều trị insulin

Insulin là gì?

Tìm hiểu về các loại insulin, thời điểm tiêm và cách tiêm insulin.
Xem thêm

Cách sử dụng lọ tiêm insulin

Theo dõi phần trình bày về cách tiêm với lọ insulin.
Xem thêm

Cách sử dụng bút tiêm insulin

Theo dõi phần trình bày về cách tiêm với bút insulin.
Xem thêm

Hạ đường huyết và tăng đường huyết

Quản lý hạ đường huyết

Hiểu cách để nhận biết hạ đường huyết và cách điều trị.
Xem thêm

Quản lý tăng đường huyết

Hiểu cách để nhận biết tăng đường huyết và cách điều trị.
Xem thêm

Dinh dưỡng

Giáo dục dinh dưỡng

Tìm hiểu về carbohydrate và cách lên kế hoạch cho một bữa ăn lành mạnh.
Xem thêm
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org