Truy cập đến các chủ đề

Giáo dục là chìa khóa để kiểm soát đái tháo đường típ 1. Hãy tìm hiểu cùng chúng tôi

Người bệnh đái tháo đường típ 1

Bạn có đái tháo
đường típ 1 không ?

Người chăm sóc người bệnh đái tháo đường típ 1

Bạn có muốn chăm sóc những người đái tháo đường tip 1 ?

Bạn có phải là nhân viên y tế ?

Bạn có phải là nhân viên y tế ?

Video clip mới nhất

Khám phá những video clip đơn giản để tìm hiểu về đái tháo đường tip 1.

Poster mới nhất

Những thông tin ngắn gọn về các chủ để khác nhau để xây dưng nền tảng kiến thức về đái tháo đường típ 1.

Bạn không đơn độc!

Có nhiều người mắc bệnh giống như bạn.

gặp

Hãy gặp gỡ họ trong cộng đồng Facebook Đái tháo đường típ 1

Thành viên của Action4Diabetes, một tổ chức từ thiện được đăng ký tại Vương Quốc Anh nhằm giúp đỡ và trao quyền cho cộng đồng những người đái tháo đường trẻ tuổi có điều kiện hạn chế tại các quốc gia Đông Nam Á.

A4D
Hãy tìm hiểu thêm.
A4D

UK Registered Charity: 1166447
9, Parkfield Road, Taunton, Somerset
TA1 4RL, United Kingdom
admin@action4diabetes.org